Om oss

massoptimering

Vi på Massoptimering gör vad vi heter. Vi är ett kunskapsföretag som specialiserat oss på den omfattande och outvecklade hantering som uppstår i samband med anläggningsarbeten: schaktmassor.

Med kunskap, erfarenhet och ett omfattande miljötänk hjälper vi dig att förvandla schaktmassor till nytt markmaterial som kan återanvändas och skapa lönsamhet i din verksamhet. På ett optimalt sätt.

Vi förädlar hela din verksamhet

Idag talar man om hållbar utveckling i de flesta branscher. Nya produkter är förberedda för miljösmart återvinning. Hushållssopor källsorteras och komposteras för att inte belasta vår natur i onödan. Byggavfall sorteras, återvinns och kommer ut på marknaden i ny skepnad.

Men hur hanteras de ofantliga volymer av schaktmassor som fraktas bort vid anläggningsarbeten?

Visserligen finns det tydliga direktiv från EU och rekommendationer i varje kommun om hur deponi och återvinning av schaktmassor ska hanteras. Trots detta är det bara en ytterst liten del av materialet som verkligen återvinns. Det vill Massoptimering ändra på.

Vi hjälper dig i
återvinningsprocessens
alla led

Massoptimering har unik kunskap om recycling i anläggningsbranschen. Det innebär att vi kan hjälpa dig att skapa rutiner för hur materialet ska återvinnas och deponeras. Vi ger dig rätt verktyg, och kunskap, för att kunna starta upp arbetet med att återvinna schaktmassor. Du får hjälp att implementera processen i din verksamhet, skapa rutiner för att säkerställa spårbarhet och goda råd om hur materialet kan sorteras.

Recycling lönar sig
– för alla

Fyllnadsmassor som grus och sand är en begränsad resurs i vår natur. Därför blir det allt viktigare att återvinna så mycket som möjlig av det material som schaktas bort. Både för miljöns skull och för att det är en god affär. Faktum är att återvunnet material kan få nya egenskaper som gör att det fungerar bättre i både bärlager och i asfalt. Återvinning av material i kombination med transportoptimering kan spara stora belopp i ditt nästa anläggningsprojekt.

Ett samarbete för hållbar utveckling

Att skapa effektiva rutiner för återvinning av schaktmassor handlar om långsiktigt samarbete mellan kommun, entreprenör, transportör och beställare. Tillsammans kan vi skapa hållbar utveckling i anläggningsbranschen. Ring oss på Massoptimering så berättar vi gärna mer om hur recycling kan bli en självklar del i din verksamhet.