Förvandlingen

Att optimera schaktmassor är en konst. Att utgå från obehandlade massor, förädla dem i olika steg och återvinna fyllnadsmaterial som ofta kan ha bättre egenskaper än traditionellt material. Hemligheten är ursprungskontroll, tekniskt kunnande, effektiva rutiner och smart logistik.

Då förvandlas lerhögar till nya fotbollsplaner, gammal asfalt till nylagd motorväg och betongrester till ett nytt brofundament.