Massoptimering

Massoptimering-recycle

Miljösmart

Fyllnadsmaterial som grus och sand är en begränsad resurs i vår natur. Genom att återvinna schaktmassor minskar du belastningen på miljön. Dessutom riskerar inte förorenade massor att hamna på fel ställe.

Effektivt

Effektivt

Att förflytta stora mängder massor till deponi och ständigt hämta nya fyllnadsmaterial är inte särskilt effektivt. Tänk dig istället att schaktmassorna kan återvinns på nära håll, utan långa transporter, och få nya bättre egenskaper. Det är kostnadseffektivt.

Optimalt

Optimalt

Vi hjälper dig med rätt rutiner, verktyg och kunskap för att få ut så mycket som möjligt av materialet som återvinns. I kombination med optimerade transporter minskar både körsträckan och tidsåtgången för anläggningsarbetet.